Tư vấn doanh nghiệp tại Bắc Giang

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và kí tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế hoặc trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định hạn chế này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.


Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Công ty TNHH HD Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến các vấn đề về doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được quy định như sau: 


Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần tại Bắc Giang

Những nội dung cần lưu ý khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần tại Bắc Giang


Thành lập công ty TNHH một thành viên đối với người nước ngoài tại Bắc Giang

Để người nước ngoài có thể thành lập công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ tài liệu sau


Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên tại Bắc Giang

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tô


Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên tại Bắc Giang

Những giấy tờ, tài liệu cần thiết đối với công ty TNHH một thành viên khi thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ


Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty Cổ phần tại Bắc Giang

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần


Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những giấy tờ, tài liệu cần thiết khi tiến hành đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên


Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên tại Bắc Giang

Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn giải đáp các thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất


Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Bắc Giang

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp