Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bắc Giang

Cập nhật:

Doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghê cần thực hiện các thủ tục sau: 

Bước 1: Nộp hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Xem chi tiết tại đây: Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bắc Giang

Bước 2: Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp trừ thay đổi nội dung của địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Còn khi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới doanh nghiệp, trong vòng 30 ngày doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tử tỉnh Bắc Giang phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thuộc tỉnh Bắc Giang.

- Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, quý khách hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình và cụ thể

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!