Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Bắc Giang

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Giám đốc Hàn Quốc tại Bắc Giang

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí giám đốc với thời hạn trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

 


Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Bắc Giang

HD luật xin hướng dẫn bạn thủ tục xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Bắc Giang.

 


Xin cấp giấy phép lao động cho nghệ nhân Hàn Quốc tại Bắc Giang

Nghệ nhân Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng phải xin cấp giấy phép lao động. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động như sau:

 


Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp lại trong thời hạn bao lâu?

Thời hạn giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Bắc Giang là 02 năm. Người ao động có thể xin cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp: 


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho giáo viên Hàn Quốc tại Bắc Giang.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao độngcho giáo viên Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang gồm:

1. Hồ sơ xin cấp GPLĐ cho giáo viên Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang.

 


Thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại Bắc Giang

HD Luật xin tư vấn thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ công ty tại Bắc Giang như sau:

 


Tình nguyện viên nước ngoài có cần Giấy phép lao động không?

Hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài đên Việt Nam để thực hiện các công việc thiện nguyện. KHi họ thực hiệ công việc thiện nguyện ở Việt Nam có cần xin giấy phép lao động không? 


Gia hạn giấy phép lao động cần điều kiện gì?

Khi giấy phép lao động của lao động nước ngài hết hạn, cần phải xin gia hạn giấy phép lao động mới được tiếp tục làm việc tại Việt Nma. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động tại Bắc Giang như sau: 


Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện

Hiện nay có nhiều công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Vậy trong trường hợp Trưởng phòng đại diện công ty là người nước ngoài thì có cần xin giấy phép lao động không, hồ sơ cần những gì?


Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Bắc Giang

Người lao dộng nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định của pháp luật.