Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp lại trong thời hạn bao lâu?

Cập nhật:

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp lại trong thời hạn bao lâu?

Thời hạn giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Bắc Giang  là không quá 02 năm. Người lao động có thể xin cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp:  

- Trường hợp cấp lại khi bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động thì thời hạn hời hạn của giấy phép lao động sau khi cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

- Thời hạn của gấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp sắp hết thời hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng không quá 02 năm.

Mọi vấn để vướng mắc cần tư vấn về thời hnaj cấp lại của giấy phép lao động cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ vơi chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!