Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang

Quy trình xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư tại Bắc Giang

Người nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú đầu tư. Thẻ tạm trú đầu tư có thời hạn 1 năm, 3 năm hoặc 5 năm tùy thuộc vào số tiền mà người nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam.


Thủ tục xin xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động

Thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định cụ thể

 


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho Luật sư nước ngoài tại Bắc Giang

Khi sang làm việc tại Việt Nam, luật sư nước ngoài cần phải có đủ các điều kiện sau để được cấp thẻ tạm trú: Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 12 tháng, Phải có tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam bảo lãnh. Loại thẻ tạm trú cấp cho luật sư nước ngoài là thẻ tạm trú đầu tư ĐT. Luật sư nước ngoài sẽ được cấp thẻ tạm trú để sinh sống và làm việc tại Việt Nam với thời hạn từ 3 đến 5 năm. 


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Thẻ tạm trú thăm thân TT cấp cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam; người nước ngoài có người thân là bố hoặc mẹ là người Việt Nam; người nước ngoài có bộ hoặc mẹ có visa dài hạn ở Việt Nam... Ngoài ra, điều kiện để được câp thẻ tạm trú thăm thân còn có: Hộ chiếu gốc có thời hạn từ 13 tháng trở lên, Visa đang sử dụng phải đúng mục đích (đang dùng visa thăm thân TT) Thẻ tạm trú thăm thân TT có thời hạn từ hơn 1 năm đến 3 hoặc 5 năm.


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Đài Loan theo diện kết hôn

Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài theo diện kết hôn tại Việt Nam có thời hạn 03 năm. Khi được cấp thẻ tạm trú, người nước ngoài được cư trú hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Người nước ngoài có thẻ tạm trú sẽ được bảo đảm quyền cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam mà không cần sử dụng thẻ visa. Khi xuất nhập cảnh, người nước ngoài chỉ cần xuất trình thẻ tạm trú cùng hộ chiếu là được miễn visa Việt Nam.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người Nhật Bản có bố là người Việt Nam tại Bắc Giang

Để gia hạn thẻ tạm trú 02 năm tại Hà Nội, người Nhật Bản có bố là người Việt Nam cần lưu ý những thủ tục nhất định


Thủ tục xin thẻ tạm trú 02 năm cho người Hàn Quốc có chồng Việt Nam tại Bắc Giang

Người Hàn Quốc có chồng là người Việt Nam cần làm thẻ tạm trú nếu muốn định cư ngắn hạn tại Bắc Giang.


Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú có thời hạn 02 năm cho người Nhật Bản có vợ người Việt Nam tại Bắc Giang

Người Nhật Bản có vợ Việt Nam muốn xin thẻ tạm trú tại Bắc Giang cần lưu ý một số nội dung sau đây.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 04 năm cho nhà đầu tư người Nhật Bản tại Bắc Giang

Nhà đầu tư Nhật Bản cần quan tâm đến những nội dung sau khi thực hiện thủ tục gia hạn 4 năm thẻ tạm trú của mình tại Bắc Giang.


Thủ tục gia hạn 03 năm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người Hàn Quốc tại Bắc Giang

Những thủ tục mà nhà đầu tư Hàn Quốc cần lưu ý khi gia hạn 3 năm thẻ tạm trú tại Bắc Giang