Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam tại Bắc Giang

Người nước ngoài có vợ hoặc chồng quốc tịch Việt Nam cần lưu ý những nội dung sau khi muốn xin gia hạn thẻ tạm trú


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có giấy miễn giấy phép lao động tại Bắc Giang

Những nội dung người nước ngoài cần quan tâm khi muốn gia hạn thẻ tạm trú trong trường hợp miễn giấy phép lao động tại Bắc Giang


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam tại Bắc Giang

Thẻ tạm trú: Là một loại visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm và cao nhất là 05 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất, nhập cảnh ở Việt Nam trong thời hạn của thẻ tạm trú. Khi sắp hết thời hạn, người nước ngoài có thể xin gia hạn thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật. 


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú có thời hạn 02 năm cho người nước ngoài được miễn GPLĐ tại Bắc Giang

Thủ tục mà người nước ngoài được miễn giấy phép lao động cần quan tâm khi muốn xin thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Bắc Giang

Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện những thủ tục sau khi muốn xin gia hạn thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có chồng Việt Nam tại Bắc Giang

Người nước ngoài có chồng tại Bắc Giang cần thực hiện một số thủ tục nhất định để xin thẻ tạm trú


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 3 năm cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam tại Bắc Giang

Người nước ngoài cần thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam khi muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Những nội dung mà người nước ngoài cần lưu ý khi xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Bắc Giang

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh) cấp cho người nước ngoài là nhà đầu tư với thời hạn thẻ tạm trú tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam được chứng nhận bằng giấy chứng nhận đầu tư. 


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản có giấy phép lao động tại Bắc Giang

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản có Giấy phép lao động (GPLĐ) tại Bắc Giang gồm những nội dung sau: