Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang Phụ lục I-8

Cập nhật:

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.

Phụ lục I-8 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT - Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (download).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu I-8 theo đúng quy định.

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!