Danh sách người đại diện theo ủy quyền thành lập công ty tại Bức Giang

Cập nhật:

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.

Phụ lục I-10 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT - Danh sách người đại diện theo ủy quyền (download ).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu I-10 theo đúng quy định.

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!