Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại Bắc Giang Phụ lục III-1

Cập nhật:

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.

Phụ lục III-1 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (download).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu III-1 theo đúng quy định.

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!