Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn kinh doanh hộ kinh doanh tại Bắc Giang

Cập nhật:

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.

Phụ lục III-2 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Danh sách các cá nhân góp vốn kinh doanh hộ kinh doanh (download).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu III-2 theo đúng quy định.

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!