Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu X01

Cập nhật:

Tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông được sử dụng trong việc cấp mới hộ chiếu phổ thông lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu do bị mất, hư hỏng, gia hạn hộ chiếu phổ thông.

Form tờ khai  xin cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu X01 (download - tải).

Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông X01 được sử dụng để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố trên toàn quốc.

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!