Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty Cổ phần tại Bắc Giang

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông

- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập);

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tại Bắc Giang

4. Thời hạn giải quyết: 

Sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết yêu cầu của công ty.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ, Quý khách còn bất kỳ điều gì thắc mắc hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giải đáp:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!