Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Cập nhật:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu Phụ lục II-1). Trong thông báo phải có các nội dung:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khi công ty cổ phần vẫn chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo quy định của pháp luật, chứng danh, đại chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị mới ký thông báo.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;

- Giấy tờ cụ thể trong từng trường hợp:

+ Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty:

  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty:

  • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện của công ty;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện của công ty

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty cổ phần đã đăng ký.

Thời hạn làm thủ tục:

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Nếu có bất kì khó khăn thắc mắc gì trong quá trình làm thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách!