Điều kiện thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm tại Bắc Giang

Cập nhật:

Để có thể kết nối giữa người lao động với việc làm thì các công ty dịch vụ việc làm đóng vai trò rất quan trọng. HD Luật cung cấp điều kiện thành lập công ty dịch vụ việc làm 

*) Điều kiện hồ sơ để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

- Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 3 năm (36 tháng) trở lên: nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 3 năm (36 tháng) trở lên và đương nhiên hợp đồng thuê nhà phải được công chứng viên xác thực.

Đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất cho từng hoạt động như phòng riêng cho tư vấn, hoạt động giới thiệu và phải trang bị đầy đủ các thiết bị như máy vi tính, điện thoại, fax…

- Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định, cụ thể: gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

- Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính để có thể xử lý các rủi ro và thực hiện các khoản đền bù có thể xẩy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Để thực hiện việc các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm một cách nhanh chóng, chính xác hãy liên hệ với công ty chúng tôi

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!