Luật Xuất nhập cảnh

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú có thời hạn 02 năm cho người Nhật Bản có vợ người Việt Nam tại Bắc Giang

Người Nhật Bản có vợ Việt Nam muốn xin thẻ tạm trú tại Bắc Giang cần lưu ý một số nội dung sau đây.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 04 năm cho nhà đầu tư người Nhật Bản tại Bắc Giang

Nhà đầu tư Nhật Bản cần quan tâm đến những nội dung sau khi thực hiện thủ tục gia hạn 4 năm thẻ tạm trú của mình tại Bắc Giang.


Thủ tục gia hạn 03 năm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người Hàn Quốc tại Bắc Giang

Những thủ tục mà nhà đầu tư Hàn Quốc cần lưu ý khi gia hạn 3 năm thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam tại Bắc Giang

Người nước ngoài có vợ hoặc chồng quốc tịch Việt Nam cần lưu ý những nội dung sau khi muốn xin gia hạn thẻ tạm trú


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có giấy miễn giấy phép lao động tại Bắc Giang

Những nội dung người nước ngoài cần quan tâm khi muốn gia hạn thẻ tạm trú trong trường hợp miễn giấy phép lao động tại Bắc Giang


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam tại Bắc Giang

Thẻ tạm trú: Là một loại visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm và cao nhất là 05 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất, nhập cảnh ở Việt Nam trong thời hạn của thẻ tạm trú. Khi sắp hết thời hạn, người nước ngoài có thể xin gia hạn thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật. 


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú có thời hạn 02 năm cho người nước ngoài được miễn GPLĐ tại Bắc Giang

Thủ tục mà người nước ngoài được miễn giấy phép lao động cần quan tâm khi muốn xin thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Bắc Giang

Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện những thủ tục sau khi muốn xin gia hạn thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có chồng Việt Nam tại Bắc Giang

Người nước ngoài có chồng tại Bắc Giang cần thực hiện một số thủ tục nhất định để xin thẻ tạm trú


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 3 năm cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam tại Bắc Giang

Người nước ngoài cần thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam khi muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang