Luật Xuất nhập cảnh

Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Những nội dung mà người nước ngoài cần lưu ý khi xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang


Thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Bắc Giang

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh) cấp cho người nước ngoài là nhà đầu tư với thời hạn thẻ tạm trú tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam được chứng nhận bằng giấy chứng nhận đầu tư. 


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản có giấy phép lao động tại Bắc Giang

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản có Giấy phép lao động (GPLĐ) tại Bắc Giang gồm những nội dung sau:


Điều kiện để người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang

Người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 


Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người Hàn Quốc

Người Hàn Quốc khi muốn nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích lao động, đầu tư hoặc thăm thân thì cần phải xin công văn nhập cảnh do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam cấp. Công văn nhập cảnh Việt Nam được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam gửi lên Cục xuất nhập cảnh để xét duyệt trước khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.


Thủ tục gia hạn visa dài hạn cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Visa dài hạn là các loại visa có thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm.


Hồ sơ xin gia hạn visa ngắn hạn cho người nước ngoài đang tạm trú tại Bắc Giang

Thủ tục gia hạn visa ngăn hạn đơn giản và nhanh chóng nhất với HD Luật.


Quy trình gia hạn visa cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Bắc Giang

Quy trình gia hạn visa cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Bắc Giang gồm các bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả. Cụ thể như trong bài viết này.


Thủ tục gia hạn visa đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

Visa đầu tư là loại visa được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam, được chứng minh bằng giấy chứng nhận đầu tư. Visa đầu tư được cấp cho nhà đầu tư có ký hiệu là ĐT, và thời hạn tối đa cho mỗi lần cấp thị thực là 01 năm (12 tháng). Trường hợp nhà đầu tư muốn thời gian lưu trú dài hơn thì có thể xin cấp thẻ tạm trú với thời hạn không quá 05 năm


Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Giấy phép lao động là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Người nước ngoài xin visa làm việc theo giấy phép lao động chỉ có thời hạn tối đa 1 năm. Khi visa sắp hết hạn, có thể xin gia hạn tối đa 1 năm theo quy định của pháp luật.