Thủ tục xin xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động

Cập nhật:

Thủ tục xin xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động

1. Đối tượng.

- Người nước ngaoì làm việc tại Bắc Giang thuộc trường hợp miễn giấy phép lao động

2. Hồ sơ, thủ tục cho người lao động miễn giấy phép lao động

- Văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh bắc giang cấp.

- Hồ sơ lí lịch trích ngang về họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài.

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao của người nước ngoài. Đối với nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian nộp hồ sơ

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

4. Địa điểm nộp hồ sơ

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý kách hàng!