Luật Lao động Việt Nam

Thời hạn của giấy phép lao động tại Việt Nam là bao lâu?

Giấy phép lao động tại Việt Nam tùy vào từng trường hợp cụ thể người nước ngoài vào Việt Nam làm việc thì có thời hạn khác nhau.


Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc vào Bắc Giang thực hiện chào bán dịch vụ

Người Hàn Quốc vào Việt Nam làm việc theo hình thức thực hiện chào ban dịch vụ cần tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động.


Quy trình cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp bị hỏng, mất... tại Bắc Giang

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vẫn còn thời hạn nhưng bị hỏng, mất... cần tiến hành thủ tục trình báo và xin cấp lại giấy phép lao động.


Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Giám đốc Hàn Quốc tại Bắc Giang

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí giám đốc với thời hạn trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

 


Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Bắc Giang

HD luật xin hướng dẫn bạn thủ tục xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Bắc Giang.

 


Xin cấp giấy phép lao động cho nghệ nhân Hàn Quốc tại Bắc Giang

Nghệ nhân Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng phải xin cấp giấy phép lao động. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động như sau:

 


Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp lại trong thời hạn bao lâu?

Thời hạn giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Bắc Giang là 02 năm. Người ao động có thể xin cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp: 


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho giáo viên Hàn Quốc tại Bắc Giang.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao độngcho giáo viên Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang gồm:

1. Hồ sơ xin cấp GPLĐ cho giáo viên Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang.

 


Thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại Bắc Giang

HD Luật xin tư vấn thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ công ty tại Bắc Giang như sau:

 


Tình nguyện viên nước ngoài có cần Giấy phép lao động không?

Hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài đên Việt Nam để thực hiện các công việc thiện nguyện. KHi họ thực hiệ công việc thiện nguyện ở Việt Nam có cần xin giấy phép lao động không?